Sabine Winters

De kunst van de verbeelding

Hoe gaat dat nou eigenlijk kunst kijken?

Waar: DCR atelier
Tijd: 20.00 – 20.45 uur en
22.15- 23.00 uur

Kunst is de wereld van de verbeelding bij uitstek. In de kunst gaat het niet om het vinden van een objectieve waarheid maar om het verbeelden van ideeën, waarnemingen en gedachten. De kunstpraktijk is richt zich, in tegenstelling tot de wetenschap, op het onderzoeken van onze subjectieve ervaring. Een kunstwerk is de uitkomst van dit onderzoek; een experimenteel voorstel om de wereld te bekijken.

Maar hoe komt de wereld van de kunst tot ons? Op welke manier kunnen wij als buitenstaanders toegang krijgen tot deze autonome kunstwereld? Is het eigenlijk wel interessant om subjectieve ervaringen te bespreken? Ja! Want door naar kunst te kijken en erover te praten geeft kunst ons inzicht in onze kijk- en denkgewoontes. Door samen te kijken en door te luisteren naar elkaars bevindingen neem je kennis over de belevingswereld van de ander én leer je kritisch kijken naar je eigen waarnemingen. In een wereld waarin van ons verwacht wordt snel te reageren en te oordelen, vergt een kunstwerk ruimte, tijd en verbeelding om het te vatten.

In de workshop De kunst van de verbeelding onderzoek je hoe dat nou eigenlijk gaat: naar kunst kijken. Je kijkt je neus voorbij en duikt de wereld in van kunstenaar Lotte van Lieshout.

Duur: 45 minuten | circa 15 deelnemers per workshop

Kort bio

Sabine Winters (1983) studeert filosofie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2016 is ze als freelancer werkzaam op het gebied van kunst en filosofie waarin ze de rol vervult van curator, copywriter en adviseur. Daarnaast geeft ze les en rondleidingen op het gebied van filosofie en kunst. Haar interesse ligt in het aangaan van het gesprek met kunstenaars, wetenschappers en filosofen om meer te weten te komen over het proces van idee ontwikkeling en de ‘hoe en waarom’ achter een theorie en methode. Hierover schrijft ze op de websites denkkaders en mindthemethods.

De kunst van de verbeelding
Naar programma Naar timetable