Er zijn drie nieuwe Filosofische ontmoetingen gepland. Noteer maar alvast in je agenda:

• maandag 28 januari 2019, Denken over privacy
• maandag 18 februari 2019, Over Spinoza
• maandag 18 maart 2019, Denken over voltooid leven

Met de sprekers zijn we nog druk bezig. We houden je uiteraard via de nieuwsbrief op de hoogte. We zien je graag bij één van de volgende Filosofische ontmoetingen!

Nieuwsbrief ontvangen?