Tim De Mey

Tim De Mey

Over verbeelding als wapen tegen fake news en post-truth politics

Waar: Zaal 3
Tijd: 20.00 – 20.45 uur

Was de waarheid een heks, ze kwam zo bovendrijven: verbeelding als wapen tegen fake news en post-truth politics.

Kan de publieke opinie geharnast worden tegen systematische desinformatie? In deze lezing beargumenteert filosoof Tim De Mey dat de meest effectieve manier om de waarheid zo zorgvuldig mogelijk te benaderen, niet bestaat in een alleenzaligmakende ‘waterproef’, maar in het doelbewust aanjagen, bedenken en overwegen van alternatieve verklaringen, scenarios, hypothesen en theorieën. Overheden die hun bevolking willen beschermen tegen fake news dienen derhalve maximaal te investeren in een zo divers en pluralistisch mogelijke pers.

Kort bio

Tim De Mey (1973) is universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij eerder gastprofessor te Gent, Groningen,Turku en Helsinki. Hij doceert analytische filosofie, epistemologie, metafysica, cognitie- en bewustzijnsfilosofie, en wetenschapsfilosofie. Hij publiceert over kleur en secundaire kwaliteiten, gedachte-experimenten, en scepticisme. Hij schreef het boek Het Voordeel van de Twijfel en stelde de bundel Het Nadeel van de Zekerheid samen (beide verschenen bij Lemniscaat). Zijn onderzoek spitst zich toe op de rol van verbeelding en creativiteit in kennis in het algemeen, en in wetenschap in het bijzonder.

Tim De Mey
Naar programma Naar timetable