Wout Cornelissen

Wout Cornelissen

Komt speciaal voor de Nacht van de Filosofie Den Haag over uit Nashville, Tennessee (USA)

Waar: Nest
Tijd: 23.15 – 24.00 uur

Wout Cornelissen. Bij zijn bekendmaking als één van de sprekers hoort enig tromgeroffel: speciaal voor de Nacht van de Filosofie Den Haag komt Wout vanuit Nashville, Tennessee naar Nederland om een lezing te geven.

Wout Cornelissen gaat in zijn lezing in op de verkiezing van Trump tot president van de Verenigde Staten en de uitslag van het Brexit-referendum. Het verlangen naar een gesloten samenleving lijkt aan de macht te zijn. Wat betekent dit voor de overtuigingskracht van het begrip van een open samenleving, dat vaak wordt ingeroepen om de waarden en instituties van onze democratische rechtsstaat en onze manier van leven aan te duiden en te verdedigen? Ons gebruik van de term gaat terug op het door Karl Popper in 1945 gepubliceerde werk De open samenleving en haar vijanden, dat niet alleen bedoeld was als een filosofische rechtvaardiging, maar ook als intellectueel wapen in de strijd tegen Hitlers nationaal-socialisme en Stalins communisme. Een kritische lezing van Poppers klassieker kan ons helpen inzicht te krijgen in een aantal vragen. Wat bedoelen we eigenlijk wanneer we spreken van een open samenleving, en hoe functioneert het begrip in de praktijk? Dragen het begrip en de realiteit van de open samenleving zelf wellicht momenten van “geslotenheid” in zich? En: is het mogelijk om een zelfkritiek van de open samenleving te formuleren zonder dat deze haar vijanden in de kaart speelt?

Kort bio

Wout Cornelissen is politiek filosoof. Hij is werkzaam aan Vanderbilt University, te Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, waar hij een nieuwe, kritische editie voorbereidt van het laatste werk van Hannah Arendt, The Life of the Mind, en onderwijs verzorgt in de politieke filosofie en de kritische theorie. Eerder was hij onder meer verbonden aan Bard College, in de staat New York, en aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden op een proefschrift over de verhouding tussen filosofie en politiek in het denken en schrijven van Karl Popper, Leo Strauss en Hannah Arendt.

Wout Cornelissen
Naar programma Naar timetable