Daag je denken uit!

Filosofie hoort in Den Haag. Stad van Vrede en Recht, van het zand en het veen, met zijn vele culturen en overtuigingen. Tijdens onze filosofische activiteiten bespreken we onderwerpen die hier spelen, gunnen we onszelf de tijd om te denken en te bevragen, om te twijfelen en om niet-te-weten. Dat doen we door ontmoetingen te organiseren met filosofen en andere denkers. Voor iedereen die niet bang is om van mening te veranderen.

Coen Simon

Pleidooi tegen enthousiasme

Hoe hartstochtelijk we ook pleiten voor een betere wereld, we kunnen niet ontkennen dat naast geestdrift vooral onmacht domineert. Maandag 5 oktober waarschuwt Coen Simon met zijn Pleidooi tegen enthousiasme voor de gevolgen van de geestdrift, die zo gemakkelijk zonder feiten kan.

Geestverwanten

Geestverwanten

Filosofie in Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons belangeloos in om denkactiviteiten te stimuleren in de stad. Wij ontvangen geen reguliere subsidie voor onze activiteiten. Vind je het ook belangrijk dat wij prikkelende filosofie activiteiten organiseren in Den Haag? Dan kun je je bij ons aansluiten door Geestverwant te worden.

Agenda

Agenda

  • 5 oktober 2020, Pleidooi tegen enthousiasme, met Coen Simon
  • 15 oktober 2020, Denken over post-truth, met Jeroen de Ridder
  • 19 november 2020, Ode aan Bruno Latour, diverse sprekers
  • 13 december 2020, masterclass over Friedrich Nietzsche, door Paul van Tongeren