Daag je denken uit!

Filosofie hoort in Den Haag. Stad van Vrede en Recht, van het zand en het veen, met zijn vele culturen en overtuigingen. Tijdens onze filosofische activiteiten bespreken we onderwerpen die hier spelen, gunnen we onszelf de tijd om te denken en te bevragen, om te twijfelen en om niet-te-weten. Dat doen we door ontmoetingen te organiseren met filosofen en andere denkers. Voor iedereen die niet bang is om van mening te veranderen.

Dennis de Gruijter

Het denken van Seneca

Voor Seneca was filosofie primair een manier van leven. Hij stimuleerde mensen zich te richten op wat echt gelukkig maakt: het goede leven nastreven. Op maandag 13 februari geeft filosoof Dennis de Gruijter een bondige inleiding op het Stoïcijnse denken van Seneca en ga je zelf interactief aan de slag met de raadgevingen van deze klassieke Stoïcijn. Deze avond is inmiddels UITVERKOCHT.

Geestverwanten

Geestverwanten

Filosofie in Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons belangeloos in om denkactiviteiten te stimuleren in de stad. Wij ontvangen geen reguliere subsidie voor onze activiteiten. Vind je het ook belangrijk dat wij prikkelende filosofie activiteiten organiseren in Den Haag? Dan kun je je bij ons aansluiten door Geestverwant te worden.

Keukentafelgesprekken

Keukentafelgesprekken

Wat is de betekenis van filosofie in jouw dagelijks leven? Die vraag stellen we een aantal mensen die van denken hun vak hebben gemaakt. Of ze nou filosoferen met kinderen of gedetineerden of publieksbijeenkomsten met filosofen organiseren. Ze zijn ooit gegrepen door filosofie. In hoeverre helpt filosofie hen ook bij dagelijkse levensvragen.