Daag je denken uit!

Filosofie hoort in Den Haag. Stad van Vrede en Recht, van het zand en het veen, met zijn vele culturen en overtuigingen. Tijdens onze filosofische activiteiten bespreken we onderwerpen die hier spelen, gunnen we onszelf de tijd om te denken en te bevragen, om te twijfelen en om niet-te-weten. Dat doen we door ontmoetingen te organiseren met filosofen en andere denkers. Voor iedereen die niet bang is om van mening te veranderen.

Alicja Gascinska

Denken over waarheid

Lezing en gesprek met filosoof Alicja Gescinska, schrijfster van het essay voor de Maand van de Filosofie. Met alle beperkingen van de coronamaatregelen gaan we toch een event organiseren op zaterdag 13 juni. Je kunt het via een livestream bijwonen.

Geestverwanten

Geestverwanten

Filosofie in Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons belangeloos in om denkactiviteiten te stimuleren in de stad. Wij ontvangen geen reguliere subsidie voor onze activiteiten. Vind je het ook belangrijk dat wij prikkelende filosofie activiteiten organiseren in Den Haag? Dan kun je je bij ons aansluiten door Geestverwant te worden.

Filosofie in Den Haag

Agenda

  • 13 juni 2020, Denken over waarheid met Alicja Gescinska
  • 14 september 2020, Denken over Hannah Arendt, door Hans Achterhuis