Daag je denken uit!

Filosofie hoort in Den Haag. Stad van Vrede en Recht, van het zand en het veen, met zijn vele culturen en overtuigingen. Tijdens onze filosofische activiteiten bespreken we onderwerpen die hier spelen, gunnen we onszelf de tijd om te denken en te bevragen, om te twijfelen en om niet-te-weten. Dat doen we door ontmoetingen te organiseren met filosofen en andere denkers. Voor iedereen die niet bang is om van mening te veranderen.

Kees Vuyk

Denken over de feilbare mens

‘Wie succesvol is, heeft dat volledig aan zichzelf te danken, en wie faalt in het leven ook.’ Filosoof Kees Vuyk trekt deze opvatting sterk in twijfel. Hij zet daar de mens als een kwetsbaar wezen tegenover: we hebben elkaar ten diepste nodig. Op maandag 25 januari vertelt hij ONLINE waarom dat zo is en hoe we elkaar kunnen compenseren voor datgene wat we niet kunnen.

Geestverwanten

Geestverwanten

Filosofie in Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons belangeloos in om denkactiviteiten te stimuleren in de stad. Wij ontvangen geen reguliere subsidie voor onze activiteiten. Vind je het ook belangrijk dat wij prikkelende filosofie activiteiten organiseren in Den Haag? Dan kun je je bij ons aansluiten door Geestverwant te worden.

Agenda

Agenda

  • 25 januari 2021 (online), Denken over de feilbare mens, met Kees Vuyk
  • 15 februari, Denk over Spinoza, met Miriam van Reijen
  • 25 februari 2021, Denken over post-truth, met Jeroen de Ridder
  • 15 maart, Regels voor robots, met Katleen Gabriëls