Daag je denken uit!

Filosofie hoort in Den Haag. Stad van Vrede en Recht, van het zand en het veen, met zijn vele culturen en overtuigingen. Tijdens onze filosofische activiteiten bespreken we onderwerpen die hier spelen, gunnen we onszelf de tijd om te denken en te bevragen, om te twijfelen en om niet-te-weten. Dat doen we door ontmoetingen te organiseren met filosofen en andere denkers. Voor iedereen die niet bang is om van mening te veranderen.

Erno Eskens

Leven als spannende roman

Franciscus van den Enden staat bekend als ‘de leermeester’ van Spinoza. Recent is zijn boek Vrije staatkundige stellingen in het modern Nederlands verschenen. Filosoof en uitgever Erno Eskens geeft zondag 4 februari een lezing over Van den Endens denken en leven. Een leven dat soms lijkt op dat van een spannende roman.

Keukentafelgesprekken

Keukentafelgesprekken

Wat is de betekenis van filosofie in jouw dagelijks leven? Die vraag stellen we een aantal mensen die van denken hun vak hebben gemaakt. Of ze nou filosoferen met kinderen of gedetineerden of publieks­bijeen­komsten met filosofen organiseren. Ze zijn ooit gegrepen door filosofie. In hoeverre helpt filosofie hen ook bij dagelijkse levensvragen.

Geestverwanten

Steun ons

Filosofie in Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons belangeloos in om denkactiviteiten te stimuleren in de stad. Wij ontvangen geen reguliere subsidie voor onze activiteiten. Vind je het ook belangrijk dat wij prikkelende filosofie activiteiten organiseren in Den Haag? Dan kun je je bij ons aansluiten door Geestverwant of Bondgenoot te worden.