Denken over de planeet

met filosoof Vincent Blok en een beeldend kunstenaar Jacqueline Heerema

maandag 27 maart

Deze avond zijn er twee sprekers: filosoof Vincent Blok en beeldend kunstenaar Jacqueline Heerema. Zij nemen ons mee naar hun denken over (toekomst van de) planeet.

Er is een radicale omslag in ons denken over de aarde nodig, stelt filosoof Vincent Blok. Onze planeet leek lang een betrouwbare basis, maar dreigt nu onbewoonbaar te worden. Klimaatverandering zet onze leefwereld op zijn kop: het laat zien dat de wereld niet zo stabiel is als we dachten. Moeten we om de wereld te redden af van het idee dat mens en natuur tegenover elkaar staan? In zijn lezing laat Blok de relevantie van filosofische vragen in tijden van klimaatverandering zien, en vertelt hij over zijn filosofische ecologie voor onze bedreigde planeet. Hij laat zien hoe de aarde als subject een voorwaarde is voor een betekenisvolle wereld

Kunstenaar Jacqueline Heerema werkte jarenlang op en rond de Zandmotor, een kustgebied net voorbij Kijkduin. Dit gebied is in 2011 gebouwd als experiment om kennis te genereren voor toekomstige klimaatscenario’s. Met 21,5 miljoen kubieke meter Pleistoceen zand van de bodem van wat we nu de Noordzee noemen, werd het ontworpen om in de loop der tijd op te gaan in zee, strand en duin. Die methode heet Bouwen met Natuur en is inmiddels een exportproduct van BV Nederland. De buitendijkse Zandmotor gebruikt – als eerste in haar soort – de krachten van de wind, zand en golven als actieve bemiddelaars van verandering, maar kan zij ook worden gewaardeerd als een aanjager voor de mensheid om te veranderen?

Beide geven een lezing en gaan met elkaar en het publiek in gesprek. Moderator is Esther Didden (Filosofie in Den Haag).

Lees ook het ‘keukentafel’ interview dat Gaby Ammerlaan had met Vincent Blok.


Bio’s

Vincent Blok is filosoof en hoogleraar Techniekfilosofie en verantwoord innoveren aan Wageningen University & Research. Tevens is hij directeur van het graduate programma van de 4TU Centre of Ethics of Technology, een samenwerkingsverband tussen de vier technische universiteiten op het gebied van ethiek van technologie. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op filosofische en ethische vragen rondom ecologie, innovatie, circulaire economie en disruptieve technologieën. In 2022 verscheen zijn publieksboek Van wereld naar aarde: filosofische ecologie van een bedreigde planeet bij uitgeverij Boom.

Jacqueline Heerema is conceptueel kunstenaar, studeerde Monumentaal en vervolgens Omgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, gevolgd door Theoretische Museologie aan de Universiteit Leiden. Als empirisch artistiek veldonderzoeker en curator zoekt ze veelzijdige en wederkerige perspectieven omruimte te creëren voor meerstemmigheid in een veranderende wereld. Ze beschouwt kunst als publieke ruimte en verbindt kunst en wetenschap met publiek. Jacqueline is mede initiator en kunstenaar-curator van Satellietgroep, een internationaal kunstenaarscollectief dat sinds 2006 de veranderende relatie tussen mens en natuur onderzoekt vanuit artistiek perspectief met een focus op de zee, (kust)landschapstransities, klimaat en de impact van de mens op de planeet.