Esther Didden

Oprichter en voorzitter

Esther studeerde Monumentale vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag (1993-1997) en recent studeerde ze af aan de faculteit wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds enkele jaren combineert ze haar liefde voor de kunsten met (publieks)filosofie. Ze werkt als programmeur en zakelijk leider in de culturele sector. Daarnaast bekleedt ze verschillende bestuursfuncties, ze is onder andere penningmeester in het landelijke bestuur van de Maand van de Filosofie.

> Esther op LinkedIn


Laura Abbink

Hoofd organisatie, secretaris en penningmeester

Laura studeerde Beeldende Kunst, richting driedimensionaal en autonoom, aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze is vormgever, kunstenaar en freelancer in de kunst en culturele sector met een interdisciplinair karakter vanwege haar interesse in verschillende aanverwante vakgebieden. Ze is inhoudelijk en praktisch betrokken bij diverse kunst en culturele organisaties van zowel kortstondige als langdurige projecten.

> Laura op LinkedIn


Gaby Ammerlaan

Mededenker

Gaby studeerde Algemene Letteren/Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt nu als communicatiestrateeg bij het creatieve bureau Ontwerpwerk. Tijdens een opleiding Filosoferen met kinderen en Jongeren ontdekte ze de schoonheid van de filosofie en de waarde van een goed gesprek zonder (voor-)oordelen. Zij zet haar expertise graag in om – samen met de andere enthousiaste betrokkenen – filosofie in haar thuisstad Den Haag goed op de kaart te zetten. Zo interviewt zij denkers voor de rubriek Keukentafelgesprekken hier op de website.

> Gaby op LinkedIn


Annemarie Wehmeyer

Mededenker

Annemarie studeerde (fiscale) economie aan de EUR en filosofie van cultuur en bestuur aan de VU. Ze werkt als onderzoeker en projectmedewerker bij Socires, een onafhankelijke denktank in Den Haag. Daarvoor heeft Annemarie bijna 15 jaar bij het ministerie van financiën gewerkt op verschillende beleidsterreinen. Bij Socires houdt Annemarie zich bezig met het thema Integrale Ecologie en de vraag naar hoe we een culturele verandering op gang kunnen brengen met het oog op een ecologisch en sociaal rechtvaardiger samenleving. Annemarie woont met haar man en kat Snor in Den Haag.

> Annemarie op LinkedIn


Marienelle Andringa

Mededenker

Marienelle Andringa studeerde af op interactieve websites aan de opleiding Informatiedienstverlening en -Management (IDM) aan de Haagse Hogeschool. In 2016 behaalde zij haar MA Engelse Literatuur met een thesis over (staats)paranoia en media aan de Universiteit Leiden. Zij is juridisch informatiespecialist en werkt in Amsterdam.

> Marienelle op LinkedIn


Hans Scheper

Mededenker

Hans studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Rijks Universiteit in Groningen (afgestudeerd in 1988). Daarna was hij werkzaam als leidinggevende in de commerciële dienstverlening (Randstad/Tempo-Team) en in zijn laatste functie landelijk verantwoordelijk voor outplacement en werving & selectie hoger opgeleid personeel. Sinds 2005 is hij hoofd humanistisch geestelijke verzorging in het gevangeniswezen. Hij heeft al sinds zijn studie een grote belangstelling voor filosofie en vindt het belangrijk dat de filosofie voor de praktijk toegankelijk wordt gemaakt. Zo heeft hij voor gedetineerden een cursus Filosofie en Humanisme ontwikkeld die nu al in een groot aantal gevangenissen aan gedetineerden wordt gegeven.

> Hans op LinkedIn


Trees Steeghs

Trees Steeghs ontwerpt, organiseert en verzorgt multidisciplinair cultuuronderwijs waarin taal centraal staat. De betekenis die het maken en ervaren van kunst in het dagelijkse bestaan kan hebben, praktisch, en theoretisch, is daarin altijd belangrijk.

> Trees op LinkedIn


Charley Klepke

Mededenker

Charley Klepke is afgestudeerd filosoof en doceert filosofie en Nederlands op twee middelbare scholen. Naast zijn baan op school geeft hij cursussen filosofie aan de Volksuniversiteit Westland.

> Charley op LinkedIn