donderdag 5 maart 2020

Denken over een vloeibare maatschappij

Florentijn van Rootselaar

Florentijn an Rootselaar

Fluid Desires is een groepstentoonstelling in Nest waarbij de nadruk ligt op materialiteit en fluïditeit. De gastcurator, Nanda Janssen, baseert zich in haar curatorial statement op de filosofische tendensen zoals beschreven door Zygmunt Bauman. Het was deze denker die het begrip van vloeibaarheid poneerde in zijn boek Liquid Modernity (2000).

Bauman definieert de moderniteit als vloeibaar gezien de snelheid waarmee het leven op aarde verandert. Hij beschrijft een vloeibare maatschappij waarin vaststaande begrippen zoals tijd (en ruimte) getransformeerd zijn tot vloeibare waarden. Verankerde ideeën en leefwijzen zijn volgens hem onder druk komen te staan. Globalisatie en individualisme veroorzaken een vloeibare maatschappij. Wij, de ‘liquid moderns’, moeten in staat zijn ons snel aan te passen aan de veranderende noties.

Over die vloeibaar geworden wereld, althans in de ogen van de invloedrijke Pools-Britse denker Zygmunt Bauman (1925-2017), speekt Florentijn van Rootselaar: vriendschappen worden vloeibaar en houden minder lang stand, oude samenlevingsvormen zoals de staat verliezen aan kracht zonder dat er nieuwe vormen zijn uitgekristalliseerd – het is een diagnose die meerdere kunstenaars zou inspireren. Van Rootselaar laat zien hoe die wereld eruitziet, maar hij vraagt ook of het mogelijk is voorbij te komen aan die vloeibaarheid: kunnen we weer vaste grond onder onze voeten krijgen? Is er een toekomst mogelijk met nieuwe tradities en nieuwe samenlevingsvormen? Om die vragen te beantwoorden, put Van Rootselaar uit de gesprekken die hij heeft gevoerd met Zygmunt Bauman, onder meer toen hij hem thuis opzocht in Leeds.

Florentijn van Rootselaar is filosoof, journalist en schrijver. Voor Filosofie Magazine sprak hij met de grote denkers van deze tijd, wat resulteerde in zijn boek Filosofisch veldwerk. Tegenwoordig schrijft hij voor Trouw over filosofie en ethiek en werkt hij aan een boek over privacy: Geheimen in een digitale wereld. Als lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) ziet hij toe op de ethische omgang met persoonsgegevens, vooral in het digitale domein. Hij studeerde filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Datum: donderdag 5 maart 2020
Locatie: Nest, De Constant Rebecqueplein 20B, Den Haag
Tijd: 20.00 uur
Prijs: € 8,00

Koop je ticket(s)