Nico Boots

Filosoferen met kinderen

Demonstratieles door Nico Boots

Waar: Nest werkplaats
Tijd: 21.15 – 22.00 uur

Als discipline van filosofie is ‘Filosoferen met kinderen’ in Nederland een kleine 40 jaar oud. Jong dus, met toenemende belangstelling voor het vak en nog volop in ontwikkeling. Kinderen bevragen en verwonderen zich op een andere wijze. Dat vraagt om een geëigende aanpak.

Tijdens deze Nacht van de filosofie zal Nico Boots er een demonstratieles ‘Filosoferen met kinderen’ geven met als basis het gedicht van Leo Vroman ‘Kip en ei’.

Een kip zei tot een kippeëi:
‘Wie was er eerste, ik of jij?’

Het ei dacht na: ‘het eerste wáár?’
De kip zei: ‘nou, befobbeld dáár.’

Ze wees de helling af, omlaag.
‘Een wedstrijd?’ dacht het ei, ‘niet graag,

tenzij natuurlijk voor de grap.’
Het eitje zette zich dus schrap…

Het rolde! en ging steeds vlugger rollen,
De kip kon lang zo vlug niet hollen.

Het eindpunt was een rots, en daar
sloeg het race-ei uit elkaar.

De kip gleed uit en riep: ‘Verrek,
die vuile jeug hep geen respek!’

Het gaat er niet om te onderzoeken wat Vroman bedoelt (mag ook), maar wat één of meerdere deelnemers aan de les daarvan vindt of vinden. En gezien het thema ‘Ik stuntel, dus ik ben’, vragen we ons af: stuntelt het ei nu wel of niet?

Over Nico Boots

Nico Boots heeft een grote belangstelling en waardering voor filosofie. Het doordrenkt zjn leven. Hij is afgestudeerd als pedagoog (1985) en werkzaam als ICT-specialist en geschoold als Filosofisch Practicus, Socratisch Gespreksleider en Onderwijsfilosoof.

Filosoferen met kinderen
Naar programma Naar timetable