Sebastiaan den Uijl en Mariette Visbach

Filosofisch café

Voor iedereen die nieuwsgierig is en wijzer wil worden

Waar: DCR studio
Tijd: 19.30 – 20.15 uur / 21.30 – 22.15 uur

Het filosofisch café is een publiek filosofisch onderzoek aan de hand van een centrale vraag. Het is een oefening in kritisch denken waarbij vanzelfsprekendheden en clichés doorbroken worden.

Zo kun je je geleidelijk anders gaan verhouden tot de centrale uitgangsvraag. Naast de filosofie is er ruimte voor het onderdeel ‘café’ in de vorm van plezier en spontaneïteit.

Een filosofisch café geeft je meer inzicht in je eigen opvattingen en vooronderstellingen. Dit doen we door met elkaar dieper in te gaan op een gemeenschappelijke vraag. Deze vraag luidt vanavond: Wat is ‘sorry zeggen’?

Waarom een filosofisch café?
– Je leert beter luisteren naar jezelf en naar anderen.
– Je oefent eigen standpunten te formuleren en beargumenteren.
– Je oefent kritisch denken en het bevragen van generalisaties.
– Meer inzicht in het onderwerp leidt tot wijzer handelen.

In het filosofisch café zoeken we een evenwicht tussen een ontspannen gesprek én filosofische diepgang. De gesprekken worden begeleid door de filosofen Sebastiaan den Uijl en Mariette Visbach.

Over Sebastiaan den Uijl

Na zijn studie Filosofie in Leiden raakte Sebastiaan den Uijl geïnteresseerd in het filosofisch gesprek. Hoe kunnen we op een filosofische manier met elkaar spreken? Met die vraag rondde hij de opleiding tot filosofisch practicus af en begon Filosofische Praktijk Horizon. Hij organiseert filosofische cafés en leesgroepen en is daarnaast werkzaam als begeleider van hoogbegaafde kinderen en kinderen met leerproblemen. Het motto van zijn praktijk is: “Geef ruimte aan je verlangen naar wat goed is en mooi.”

Over Mariette Visbach

Als communicatiedeskundige bij maatschappelijke organisaties maakte Mariette Visbach gaandeweg bewust de overstap van een omgeving waar het hebben van een antwoord voorop staat, naar een omgeving waar het stellen van de juiste vraag belangrijk is. Inmiddels afgestudeerd heeft zij sinds enkele jaren een praktijk als praktisch filosoof, organiseert filosofische cafés en geeft lessen filosofie en humanisme in gevangenissen. “Met ’n goede vraag kom je verder dan met ’n volmaakt antwoord” is het motto van haar praktijk.

Filosofisch café
Naar programma Naar timetable