maandag 18 november 2019

Denken over het goede leven

spreker nog niet bekend

Denken over het goede leven

In zijn biologische studies merkte Aristoteles iets op: alles in de natuur leek een doel te hebben. Een goed leven, dacht hij, is daarom een leven waarin je je natuurlijke doel nastreeft.

Bij de mens is een ‘goed leven’ dan een leven waarin we alle eigenschappen benutten die ons tot mens maken. Een mens kan alleen gelukkig zijn als hij al zijn kwaliteiten inzet in het nastreven van deugd. Wijsheid is volgens Aristoteles de hoogste vorm van deugd.

Homo economicus
Maar hoe kunnen we ons heden ten dage tot een goed leven verhouden met de enorme economisering van de samenleving. De vrije markt is overal: ze verspreidt zich over de hele wereld en haar rol in ons persoonlijke leven is groter dan ooit. Allerlei goederen en diensten zijn toegankelijk geworden voor steeds meer mensen en het mondiale welvaartsniveau was nooit eerder zo hoog. Toch zijn er ook schaduwkanten aan deze globaliserende markt. Want wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd? Hoe gaat de homo economicus om met de eigenschappen die hem tot mens maken?

Datum: maandag 18 november 2019
Locatie: Zaal 3, Constant Rebeqcueplein 20b, Den Haag
Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Prijs: € 15,00

Bezoek alle vijf de Filosofische ontmoetingen voor € 65,00 i.p.v. voor € 75,00. Voeg eerste alle vijf de evenementen toe aan het winkelmandje op de website van het Nationale Theater. Selecteer daarna het prijstype ‘Seriekorting’ voor € 65,00.

Koop je ticket(s)