Moeten we controversiële denkers een podium geven?

onder leiding van Ties Ament

Filosofische werksessie

Komend seizoen introduceren we een nieuwe activiteit; filosofische werksessie. Onder leiding van een praktisch filosoof denken we op een interactieve manier na over een complex maatschappelijk vraagstuk. Deze activiteiten vinden plaats in Utopie, ruimte voor idealen. Wij zijn heel blij met deze nieuwe samenwerkingspartner.

Op deze eerste filosofische werksessie denken we aan de hand van een concrete casus na over de vraag ‘Moeten we controversiële denkers een podium geven?’ Deze avond bespreken we met elkaar of vrijheid van meningsuiting boven alles verdedigd moet worden of dat vrijheid van meningsuiting niet een doel op zich moet zijn, en daarmee in zekere zin begrensd is.

Deze sessie wordt geleid door Ties Ament, filosofisch practicus en ervaringsdeskundige in het leiden van ethische dilemmagesprekken. Ze volgde de beroepsopleiding filosofisch practicus bij de Internationale School voor Wijsbegeerte en heeft ze sinds enige jaren een eigen bureau/praktijk Opendenken.nl.