Gijs van Oenen

Gijs van Oenen

Gestuntel in de democratie
Wie bepaalt de koers op het Schip van Staat?

Waar: Zaal 3
Tijd: 20.15 – 21.00 uur

Winston Churchill zei dat democratie het slechtste politieke systeem is, met uitzondering van alle andere vormen die van tijd tot tijd uitgeprobeerd zijn.

Kracht en zwakte van de democratie is dat iedereen in hetzelfde schuitje zit, een beetje zoals de dieren op de Ark van Noach. Net zoals op de Ark zit iedereen elkaar in de democratie een beetje in de weg en niemand weet precies welke koers te varen.

Waar de dieren op de Ark alleen stil hoefden te zitten, daar wordt van de moderne democratische mens verwacht dat hij meebestuurt, op basis van kennis, inzicht en participatie. Al die kwalificaties moet hij zich eigen maken, en continu bijhouden. De moderne mens is een ‘actieve burger’ en een ‘coproducent van beleid’, broodnodig om het schip van staat op koers te houden.

Een groeiend aantal burgers haakt af bij al die professionalisering van democratie en politiek en waardeert juist politiek gestuntel als nieuwe democratische heilsleer: het referendum, de Brexit, Denk, Forum voor Democratie, Donald Trump. In plaats van tot een stem voor het volk, blijkt dit vooral te leiden tot polarisatie en verdeeldheid van het volk. Dat lijkt niet de goede koers. Maar aan wie is het om dat uit te maken?

Over Gijs van Oenen

Gijs van Oenen doceert sociale en politieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde onder meer Ongeregelde orde (2002), Nu even niet! (2011) en Overspannen democratie (2018). Dat laatste boek stond op de shortlist voor de Prinsjesboekenprijs, voor het beste politieke boek van 2018.

Gijs van Oenen
Naar programma Naar timetable