Lisa Doeland

Lisa Doeland

Stunteligheid omarmen
De grillige relaie van de mens met zijn afval

Waar: Nest
Tijd: 21.15 – 22.00 uur

Het geloof in de rationaliteit van de mens wankelde al langer, maar nu het antropoceen in volle hevigheid losbarst is er geen ontkomen meer aan. Klimaatopwarming, oceaanverzuring, vervuiling, massa-uitsterving, het gaat allemaal heel rap nu, en de mens lijkt niet bij machte er iets tegen te doen.

Met het aanbreken van het tijdperk van de antropos, valt de mens definitief van zijn voetstuk. Het enige waarvan wij zeker zijn, is dat wij er een potje van maken – ik stuntel, dus ik ben. Hoe te leven in een wereld waar we een potje van gemaakt hebben? Is het daarin niet zaak om de stunteligheid juist te omarmen?

Volgens filosoof Lisa Doeland is het belangrijk dat we oog houden voor wat er niet goed gaat, hoe pijnlijk dat ook is, en de eigen stunteligheid te omarmen. Leren leven in het antropoceen betekent leren leven in de wetenschap dat je het nooit helemaal goed kunt doen. Maar hoe doe je dat goed? Aan de hand van abstracte begrippen als hypocrisie, ecorexia en concrete objecten als wc’s en plastic stoelen, onderzoekt ze hoe we goed kunnen leren stuntelen.

Over Lisa Doeland

Lisa Doeland is filosoof en programmamaker bij Radboud Reflects. Daarnaast promoveert ze op een filosofie van het afval. Samen met Elize de Mul en Naomi Jacobs schreef ze Onszelf voorbij; Kijken naar wat we liever niet zien (2018).

Lisa Doeland
Naar programma Naar timetable