Ties Ament

Moreel beraad

Samen denken over een ethisch dilemma

Waar: DCR studio
Tijd: 20.30 – 21.15 uur / 22.30 – 23.15 uur

Stel, je bent lid van de fictieve European Ethical Advisory Committee for Journalism and Media. Deze commissie wordt gevraagd aan de Europese Commissie advies uit te brengen over de volgende vraag: Moeten er wet en regelgeving komen die de bevolking beschermen tegen hun neiging (“stunteligheid”) om iedere berichtgeving te geloven?

Achtergrond voor deze vraag vond Ties Ament in berichten dat het facebook-algoritme zo ontworpen is dat gebruikers vaker wordt aangeboden wat woede opwekt dan wat nuanceert en corrigeert en dat in Silicon Valley technologie wordt ontwikkeld die gericht is op het uitbuiten van menselijke zwakheden. Een andere inspiratiebron is het mediacollege Het zijn net mensen 2.0 waarin Joris Luyendijk stelt dat journalisten en fotografen in tekst en beeld soms de context weglaten waardoor lezers beïnvloed worden.

In deze sessie neemt filosofisch practicus Ties Ament je mee in een gezamenlijke denkproces over een ethisch dilemma. De waarde van het gesprek ligt in het denken met elkaar waarbij de taal en de woorden die de deelnemers gebruiken de ingang vormen voor verder vragen en doordenken.

Over Ties Ament

Ties Ament voltooide een universitaire studie in Nederlands Recht, werkte enkele jaren als advocaat en vervolgens meer dan 20 jaar als HR-manager in de internationale zakenwereld. Ze volgde de beroepsopleiding Filosofisch Practicus bij de Internationale School voor Wijsbegeerte en heeft sinds enige jaren een eigen praktijk Opendenken.nl. Zij is auteur van het boekje Mijmeren in het dagelijks leven.

Moreel beraad
Naar programma Naar timetable