Filosofie in Den Haag zoekt Geestverwanten

Filosofie hoort in Den Haag: stad van Vrede en Recht, van politiek en bestuur, van het zand en het veen, van hoogbouw en strand, van vele culturen en meer dan 180 nationaliteiten. Het leefklimaat in onze stad, en de samenleving, heeft baat bij mensen die bereid zijn voorbij de eigen horizon te kijken en interesse te tonen voor datgene wat hen onbekend is.

Ons streven is dat mensen via de filosofie, hun eigen leef- en denkwereld verruimen, en andere perspectieven leren kennen en begrijpen. Dat doen we door activiteiten te organiseren met filosofen en andere denkers. We leggen daarbij verrassende dwarsverbanden tussen filosofie, beeldende kunst en theater.

Onze activiteiten

Filosofie in Den Haag organiseert gedurende het jaar meerdere Filosofische ontmoetingen over actuele thema’s en levensvragen en tijdens de Maand van de Filosofie in april een festival.

Filosofie in Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons belangeloos in om denkactiviteiten te stimuleren in de stad. Wij ontvangen geen reguliere subsidie voor onze activiteiten. Vind je het ook belangrijk dat wij prikkelende filosofie activiteiten organiseren in Den Haag? Dan kun je je bij ons aansluiten door Geestverwant te worden.

Geestverwantschap van Filosofie in Den Haag kost 50 euro per jaar. Als je je als Geestverwant bij ons aansluit dan draag je bij aan een geestelijk rijke stad om in te wonen, en ontvang je:

  • 25% korting op alle Filosofische ontmoetingen;
  • de enige echte Filosofie in Den Haag – tas met inhoud;
  • gedurende het jaar speciale aanbiedingen en extra’s.

Aanmelden kan via het formulier.

Alleen particulieren kunnen Geestverwant worden. Wil je met jouw organisatie onze activiteiten steunen? Neem dan contact op met Esther Didden over de mogelijkheden van een Bondgenootschap.

Steun ons